Ludwig von Mises-institutet

Mot staten, för fred och frihet, egendom och rätten till ditt eget liv

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Recension: När postmodernismen kom till Sverige

Bokens fokus är de centrala tankefigurer som huvudsakligen Horace Engdahl använde för att bli en huvudperson för postmodernismen inom svenskt kulturliv och klättra till det svenska kulturlivets högsta maktposition. Till bokens centrala gestalter hör även Jean Claude Arnault och dennes hustru Katarina Frostenson.

Mångfaldsforskningen – vad säger den?

Inledning Människor från andra delar av världen flyttar till Sverige i stora mängder. Det hävdas att det är en bra utveckling för svenskar och för svenska företag. Forskningen säger så. Eller gör den verkligen det? I denna artikel analyseras ett antal forskningsrapporter fokuserade på mångfald i arbetslivet. Till att börja med – varför borde företag Läs mer om Mångfaldsforskningen – vad säger den?[…]

Öland – en gång Sveriges Hong Kong

Öland är ett lysande exempel på hur en nation blir fattig eller rik. Alla dessa tusentals kvarnar på en sån liten ö. Allmogen byggde under 1700-talet kvarnar för det öländska malningsbehovet många gånger om! Varför lägga pengar på sådant ekonomiskt slöseri? Hade de svårt att samarbeta och dela kvarn med grannen? Var ölänningarna sällsynt irrationella? Läs mer om Öland – en gång Sveriges Hong Kong[…]

Tumregler för politisk analys på husvagnssemestern

Så här i semestertider, när du har tid att diskutera politik och religion med dina vänner, kan det vara bra med några enkla tumregler som gör dig till en skarpare politisk analytiker. De är något förenklade och grova men är verifierade med evidens och beprövad erfarenhet till att fungera utmärkt för husbehov. Den politiska eliten Läs mer om Tumregler för politisk analys på husvagnssemestern[…]

Hur nollor och intelligentsia gör karriär

Klassklättrandet i Sverige är märkligt. Det bygger de facto mindre på klass och mer på en socialt konsturerad hackordning. Ställningen på stegen hanteras av två mekanismer — kooptokrati och mobbning. Befinner man sig på den övre delen av stegen koopterar man nykomlingar, som lyfts till ära och berömmelse baserat på lojalitet. Men det räcker inte Läs mer om Hur nollor och intelligentsia gör karriär[…]

Charter Schools and Their Enemies, av Thomas Sowell

Ur ett frihetligt perspektiv är avskaffad skolplikt det rätta. Friskolor kan ses som det näst bästa alternativet. Den amerikanska motsvarigheten till Sveriges friskolor kallas charter schools. Nationalekonomen Thomas Sowell har skrivit en bok (2020) där han studerat resultaten hos en handfull charter schools. Han jämför dem med liknande kommunala skolor, som benämns public schools. Sowell Läs mer om Charter Schools and Their Enemies, av Thomas Sowell[…]

Den svenska elkraftbalansen år 2020

Sverige är inte längre självförsörjande på elektricitet. Det beror på att svenska kärnkraftverk successivt stängs ned och ersätts med vindkraftsparker som bara beräknas leverera nio procent av sin maxkapcitet när vi behöver den som mest – under kalla vinterdagar. Att vi inte är självförsörjande är emellertid ingen fara tack vare att Finland snart kommer att Läs mer om Den svenska elkraftbalansen år 2020[…]

Varför förstörde inte pandemierna 1958 och 1918 ekonomin? Tips: lockdowns

Media och politiker har nu för vana att hävda att det är själva pandemin som har orsakat den stigande arbetslösheten och den sjunkande ekonomiska tillväxten. Påståendet är att sjuka och döende arbetare, rädda konsumenter och brutna leveranskedjor orsakade ekonomiskt kaos. Vissa har till och med hävdat att lockdowns, eller ekonomiska nedstängningar, faktiskt hjälper ekonomin, de Läs mer om Varför förstörde inte pandemierna 1958 och 1918 ekonomin? Tips: lockdowns[…]

Behöver vi en världsregering för att lösa Corona-krisen?

Ibland händer hemska saker utan att någon människa gjort något fel, och Coronaviruset kan mycket väl vara just en sådan sak. Det är fullt möjligt att virusets ursprung står att finna i Hubei-provinsens ”wet markets” snarare än i ett oavsiktligt (eller ännu värre, ett avsiktligt) utsläpp av ett biologiskt vapen som tagits fram av Xi Läs mer om Behöver vi en världsregering för att lösa Corona-krisen?[…]

Medkänsla och verklighet

Thomas Sowell, som är en framstående ekonom och en gammal vän och kollega, skrev nyligen ett antal artiklar med titeln ”A war of words”. Han visade att socialister (reds. anm.: Williams använder uttrycket ”liberals”) lyckas lura allmänheten genom ett smart användande av ord, vilket gör att de förefaller vara fulla av medkänsla. De talar om Läs mer om Medkänsla och verklighet[…]